ΠΡΩΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΧΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΛΙΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ