ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑ ΤΡΙΣΑΓΙΟ 13&14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑ ΤΡΙΣΑΓΙΟ 13&14 ΣΕΠΤ. 2017

ΕΔΩ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑ 13-9-2017 Υπέρ υγείας του Προέδρου. του Διοικητικού Συμβουλίου, των μελών και των ευεργετών 
της Αδελφότητας Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ». και Yπέρ αναπαύσεως της ψυχής όλων των κεκοιμημένων δούλων του Κυρίου-μελών του σωματείου.
ΤΡΙΣΑΓΙΟ 14-9-2017
Στη μνήμη των μελών της Αδελφότητας Κρητών Πειραιά «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», που έπεσαν ηρωικά στους αγώνες
κατά της Τουρκοκρατίας, στους αγώνες για την Ένωση της Κρήτης, στο Μακεδονικό Αγώνα, στο Ηπειρωτικό Αγώνα  στους Βαλκανικούς πολέμους, στην Μικρά Ασία και κατά την περίοδο της Γερμανικής Κατοχής.